Theo van der Coer

Registratie beroepsvereniging

Aansluiting beroepsvereniging

Steeds meer therapeuten die werkzaam zijn in de natuurlijke genees- en behandelwijzen sluiten zich aan bij een beroepsvereniging. Beroepsverenigingen zien er op toe dat de aangesloten leden hun beroep op een adequate wijze uitoefenen.

Wij zijn lid van de SBLP Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (psycho) Therapie. Ze vragen van ons dat we kunnen samenwerken met anderen werkers in de gezondheidzorg en dat we voldoende gekwalificeerd zijn om iets aan de Nederlandse gezondheidszorg toe te voegen dat nog onvoldoende wordt aangeboden.

Zij beoogt de natuurlijke genees- en behandelwijzen in Nederland te bevorderen en de samenwerking met het reguliere veld te vergroten.

Ze hebben ook kwaliteitsbeleid ontwikkeld: er is een klachtenregeling en een tuchtrecht ingesteld en er zijn kwaliteitscriteria geformuleerd.

Wij voldoen aan dit kwaliteitsbeleid en hebben ons daardoor kunnen laten registreren als Register Therapeut Natuurlijke Genees- en behandelwijzen(RTNG) bij de SBRAG Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Alternatieve Genees- en behandelwijze. (Zij geven jaarlijks een adressenboek uit).

Klacht en tuchtrecht

Alle geregistreerde SBLP therapeuten vallen onder het klacht en tuchten recht. Als een client of patient ontevreden is over de behandeling en wij komen er met de client onderling niet uit, kan hij/ zij de klacht laten behandelen door de klachtencommissie van de SBLP. Zowel klacht- als tuchtrecht hebben de instemming van de NP/CF Nederlandse Patienten / Consumenten Federatie. Over dit onderwerp is een aparte folder te bestellen bij de SBLP.

De kwaliteitscriteria

Waar wij aan dienen te voldoen is het volgende: een afgeronde beroepsopleiding met onder andere (medische basisvorming)

  • Bijscholing. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, dienen per jaar 12 dagdelen bijscholing te worden gevolgd om bij te blijven wat het eigen vakgebied betreft.
  • Goede praktijkvoering. Hiervoor zijn richtlijnen vastgesteld met betrekking tot de praktijkinrichting, administratie, bereikbaarheid, waarnemingsregeling bij afwezigheid en dergelijke. Deze zijn gebaseerd op de eisen van het LOPAG- Handhaving praktijkvoering. Dit houdt in een minimum van 16 uur praktijkvoering per week, waarvan minimaal 9,5 uur client gebonden zijn.
  • Consultprijzen volgens vastgestelde richtlijnen. Als geregistreerd therapeut hebben we een muurschildje en een licentie met een registratienummer, dit is steeds voor een jaar geldig, er wordt gecontroleerd of je nog aan de eisen voldoet voor een nieuwe licentie. Hulpvragers en anderen kunnen tegen een bepaalde vergoeding inzage vragen in het dossier van de geregistreerde therapeut op het adres van de:

Adres: Brandenburgstraat 11
           5402 KS Uden
Tel:     06-33699285
E-mail: info@theovandercoer.nl

Zie hier enkele reacties en ervaringen van mensen die bij Theo van der Coer aan aktiviteiten hebben deelgenomen.

Bekijk reacties

Hier kunt u een digitaal intake formulier invullen.
inschrijven