Theo van der Coer

Karakteranalyse

Krachtig onderdeel in het lichaamswerk

De karakterstrukturen zijn een basis gegeven in het Lichaamsgerichte begeleiden. Alvorens te beschrijven welke karakterstrukturen er zijn, wil ik eerst even de segmenten (spierblokkades) in ons lichaam de aandacht geven. Daar de bepaalde soort karakterstrukturen verbonden zijn aan deze segmenten.

Segmenten ontstaan door emoties die vast zijn blijven zitten en nooit geuit zijn, deze gespannen spieren zitten in ieder gebied van het lichaam en dit geeft verschillende soorten psychologische symptomen. Elk soort segment correspondeert met een bepaalde ontwikkelingsfase in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. We zijn ons gewoonlijk niet bewust van deze segmenten en hun psychologische symptomen.

We zullen de soort karakterstrukturen beschrijven in een beknopte samenvatting met een selektie van trefwoorden passend bij elke struktuur. Het is dus niet mogelijk om een persoon te reduceren tot de papieren kategorieën van de karakterstructuren. We kunnen sterke elementen herkennen in individuele karakters, doch er blijft altijd een 'ja, maar', een andere aanleg die het plaatje meer complex maakt.

Schizoïde structuur (begrenzende structuur)

 • Fase: baarmoeder, geboorte en eerste weken.
 • Blokkade van het oogsegment: probleem van het bestaansrecht, het recht om er te mogen zijn.
 • Zit vast in: breekbaarheid - schending - aantasting - onwerkelijkheid.
 • Creativiteit: scherpzinnig - waarnemend - bezield - geïnspireerd - spiritualistisch.
 • Sleutelwoorden: afstand, lichte huid, diepzinnig, kwetsbaar, vaag, in stukjes, koud, gek, bang, schrikachtig, vreemd, raar, bizar, excentriek, paranoÏde, op een afstand houden en/of blijven.

Orale structuur (onbegrenzende structuur)

 • Fase: gevoed worden, spenen, zuigen.
 • Kaakblokkade: probleem van de behoefte. Het nodig hebben, het recht op voeding en ondersteuning.
 • Zit vast in: oneerlijke wereld - verkeerd begrepen - hongerig - leeg.
 • Creativiteit: verlangen naar het leven - koesterend zorgen - welsprekend.
 • Sleutelwoorden: behoeftig, uitgeput, onttrekking, liefdeshonger, manipulerend, overredend, vinnig, indringend, scherpe tong, gulzig, hebzuchtig, niet geaard, traag, arrogant, schrander, beminnelijk, moe, wil niet, grimmig.

Masochistische structuur (vasthoudende structuur )

 • Fase: zindelijkheidstraining, gedwongen gevoed worden.
 • Anale blokkade: achterste, dijen, schouders. Thema van controle. Het recht op zelfwaardering,
 • tijd nemen/vragen voor mezelf.
 • Zit vast in: afkeer - walging van zichzelf - onderdrukking - lijden - slachtoffer.
 • Creativiteit: geaard - geduldig - vastberaden - mededogend.
 • Sleutelwoorden: lang lijden, pijnlijk gekweld, voortdurend inhouden, losbarstend, krachtig, schuldig, reetlikkerij, zalvend, slijmend, kleverig, afstotend, bullebak, kleinzielige tiran, zich herhalend, gek makend.

Psychopathische structuur (eerzuchtige positie)

 • Fase: ik bewustzijn, eigenzinnigheid, halsstarrigheid, botsend met de autoriteit.
 • Bekkenblokkade tegen zachtheid: thema van handhaving, verdediging, verklaring. Het recht om ruimte te nemen, aandacht te krijgen.
 • Zit vast in: competitie - wraakzucht - niet mogen instorten - mislukken.
 • Creativiteit: initiatiefnemend - moed - concreet.
 • Sleutelwoorden: opdringerig, trots concurrerend, scherp, macho, rigide, effectief, overweldigend, atletisch, rechtschapen, gouden jongen/meisje, egoïstisch, hebben hun zaken in orde, gedreven en exhibitionistisch.

Rigide structuur (crisis structuur)

 • Fase: confrontatie met geslachtrollen en seksualiteit.
 • Bekkenblokkade tegen overgave. Thema van contact. Het recht om te kiezen, het recht om te spelen.
 • Zit vast in: seksuele paniek - ja/nee - verwarring - melodrama.
 • Creativiteit : speels - bevallig - complex - opwindend.
 • Sleutelwoorden: schrikachtig, geforceerd, dramatisch, opwindend, seksueel, flirterig, bedrijvig, aantrekkelijk, ontwijkend, ongrijpbaar, bevroren, bangelijk, grenzen trekkend.

Open structuur

 • Vrij van zorg rondom overgave.
 • Geen permanente blokkades: pantsers en smeltingen naar gelang de omstandigheden.
 • Thema van overgave: het recht om plezier te hebben en creatief te zijn.
 • Realistisch - spontaan - natuurlijk - accepterend wat er is.

Ons idee om sleutelwoorden te gebruiken is niet dat elk woord van toepassing is op alle personen die die karakterstructuur manifesteren. Wij richten ons meer op het "spat-effect" omdat we in de praktijk ervaren dat een persoon ook sterk betrokken kan zijn bij de corresponderende karakterstrukturen.

Dus, bijvoorbeeld, als ik bedenk hoe opdringerig, trots, en rigide een nieuwe kliënt is, dan zal ik me realiseren dat deze een sterk psychopathisch onderdeel heeft in zijn aard.

Als ik me bedenk hoe behoeftig, negatief, en uitgeput iemand is, dan stem ik me af op zijn oraal stuk. Of als ik hem ervaar als slim, overredend en arrogant, dan ga ik op een ander soort oraal karakter; en ga zo door.

Klaarblijkelijk duiden sommige van de sleutelwoorden van een structuur in zeer verschillende richtingen, of spreken elkaar zelfs tegen .Een gegeven karakterstructuur kan zich in zeer uiteenlopende richtingen uiten: bv. als zowel 'smachtende' of een 'ontkennende' houding.

Eveneens zou een sleutelwoord op zich bij verschillende karakterstructuren kunnen passen bijv: hierboven hebben we 'trots' gebruikt voor een psychopatisch karakter en 'arrogant' voor een oraal karakter. Het is een samenstelling van verschillende sleutelwoorden en de lichaamsblokkades van een structuur die ons bruikbare informatie geven.

Juist de sleutelwoorden zijn de emotionele reakties die de gezonder aspecten van de karakterstructuur naar boven halen, in het bijzonder in de intense sfeer van de therapiesessies, maar ook in de dagelijkse interacties. Zij hebben, hoe dan ook, niets te maken met de beoordeling van iemands waarde.

Herkennen

Het kan onmogelijk lijken om in de realiteit gebruik te maken van deze grote massa materiaal, zo gauw het niet meer simplistisch is, wordt het onhandelbaar. In de praktijk krijgen we enorme hulp van het systeem van karakteranalyse, niet zozeer op het niveau van intellectueel begrijpen, als wel door een ontwikkelde capaciteit om karakterattitudes te herkennen.

Veel van wat we hier zeggen over karakters zit vast in de volkswijsheid van onze taal zelf, met al zijn lichaamsbeelden bijv: halsstarrig, 'een hart van steen', 'op gespannen voet leven', 'het been stijf houden', 'er de buik vol van hebben'. Al deze termen zijn direkte aanwijzingen tot de kern van iemands structuur.

Zoals ik aan het begin al schreef is dit alles een beknopte informatie over karakterstructuren, als u nog meer geïnteresseerd bent verwijs ik u naar de link over literatuur omtrent lichaamswerk.

Bron:
Reichiaans Lichaamswerk
Inzichten en werkvormen van Willem Reich van Nick Totton & Ed Edmondson.
ISBN 90-6350-0815, Uitgeverij Karnak Amsterdam

Adres: Brandenburgstraat 11
           5402 KS Uden
Tel:     06-33699285
E-mail: info@theovandercoer.nl

Zie hier enkele reacties en ervaringen van mensen die bij Theo van der Coer aan aktiviteiten hebben deelgenomen.

Bekijk reacties

Hier kunt u een digitaal intake formulier invullen.
inschrijven